• Differences between version 2 and previous revision of TrygdeRettigheter.

  Other diffs: Previous Major Revision, Previous Author

  Newer page: version 2 Last edited on May 11, 2007 by hege Revert
  Older page: version 1 Last edited on May 9, 2007 by hege Revert
  @@ -1,18 +1,18 @@
  -!!!TRYGDERETTIGHETER
  +!!!STØNADSRETTIGHETER
    
  -Trygderettigheter ved astma,allergi og atopisk eksem bestÃ¥r i hovedsak av grunnstønad, hjelpestønad, eventuelt støtte til melkeerstatning og støtte til medisinske salver/kremer. 
  +Stønadsrettigheter ved astma, allergi og atopisk eksem består i hovedsak av grunnstønad, hjelpestønad og eventuelt støtte til medisinske salver/kremer/oljer
    
   Grunnstønad skal dekke ekstra utgifter man har i forhold til plagene. Ved matvare-allergi er dette spesielt fordyret kosthold. Mange av de substituttene vi bruker, som for eksempel melkeerstatninger er som kjent en del dyrere enn en liter kumelk. Ved allergi mot miljøfaktorer kan det ogsÃ¥ være utgifter til vaskemidler og klær. Ta vare pÃ¥ kvitteringene!! 
  -* [Trygdeetaten - Grunnstønad|http://trygdeetaten .no/default.asp ?strTema=sykdom&path=grunn_bs_mrog_mrhjelpest_oenad&path_sub =grunnst_oenad
  +* [NAV - Grunnstønad|http://www.nav .no/page ?id =379
    
   Hjelpestønad skal være en bistand i forhold til arbeidet man mÃ¥ legge til grunn utover det som er vanlig for andre friske pÃ¥ samme alder. Det er altsÃ¥ ment Ã¥ dekke det behov for ekstra tilsyn og pleie som barnet har, som ikke andre friske barn her. Dette gjelder f.eks ved eksem og astma. 
  -* [Trygdeetaten - Hjelpestønad|http://trygdeetaten .no/default.asp ?strTema=sykdom&path=grunn_bs_mrog_mrhjelpest_oenad&path_sub =hjelpest_oenad
  +* [NAV - Hjelpestønad|http://www.nav .no/page ?id =380
    
  -For begge disse hentes søknads-skjema pÃ¥ Trygdekontoret . Disse fylles ut og dokumenteres etter beste evne for sÃ¥ sendes til det lokale trygdekontoret . Ta alltid kopi av kvitteringer. 
  +For begge disse hentes søknads-skjema hos NAV . Disse fylles ut og dokumenteres etter beste evne for sÃ¥ sendes til ditt lokale NAV-kontor . Ta alltid kopi av kvitteringer. 
    
   Støtte til medisinske nødvendigheter som faller utenfor Grunnstønaden kan man fÃ¥ støtte for under § 5.22 i Trygdeloven. Dette gjelder slikt som salver, kremer, oljer, sprøyter spesielle næringsdrikker osv. BÃ¥de reseptbelagte og reseptfrie legemidler/næringsmidler. 
  -Legen mÃ¥ søke om dette for deg. Deretter mÃ¥ du ta vare pÃ¥ kvitteringer og levere de til Trygdekontoret for tilbakebetaling. 
  +Legen mÃ¥ søke om dette for deg. Deretter mÃ¥ du ta vare pÃ¥ kvitteringer og levere de til NAV for tilbakebetaling. 
    
   For et par Ã¥r siden fikk jeg noen tips-lister skrevet av sosionomen ved sykehuset for hvordan man skulle skrive søknadene. Her kommer noen av disse tipsene: 
    
   !!Hjelpestønad: 
  @@ -52,5 +52,5 @@
   - Det stilles krav til at utgiftene skal sannsynliggjøres. SÃ¥ forsøk Ã¥ sette opp utgiftene og samle kvitteringen for ca en mÃ¥neds forbruk. Det er viktig Ã¥ samle pÃ¥ kvitteringer som dokumentasjon pÃ¥ utgiftene. 
    
   - Skriv gjerne en liste over de ernæringsmidler, substitutter og produkter du vanligvis bruker iløpet av en mÃ¥ned. (Melkeerstatning, Erlet, soya-yoghurt, glutenfritt mel etc.) 
    
  -- Ta alltid kopi av papirene og spesielt kvitteringene før de leveres pÃ¥ trygdekontoret . Trygdekontoret krever orginal-kvitteringene. 
  +- Ta alltid kopi av papirene og spesielt kvitteringene før de leveres til NAV . NAV krever orginal-kvitteringene. 

  version 2

  STØNADSRETTIGHETER:

  Stønadsrettigheter ved astma, allergi og atopisk eksem består i hovedsak av grunnstønad, hjelpestønad og eventuelt støtte til medisinske salver/kremer/oljer.

  Grunnstønad skal dekke ekstra utgifter man har i forhold til plagene. Ved matvare-allergi er dette spesielt fordyret kosthold. Mange av de substituttene vi bruker, som for eksempel melkeerstatninger er som kjent en del dyrere enn en liter kumelk. Ved allergi mot miljøfaktorer kan det også være utgifter til vaskemidler og klær. Ta vare på kvitteringene!!

  Hjelpestønad skal være en bistand i forhold til arbeidet man må legge til grunn utover det som er vanlig for andre friske på samme alder. Det er altså ment å dekke det behov for ekstra tilsyn og pleie som barnet har, som ikke andre friske barn her. Dette gjelder f.eks ved eksem og astma.

  For begge disse hentes søknads-skjema hos NAV. Disse fylles ut og dokumenteres etter beste evne for så sendes til ditt lokale NAV-kontor. Ta alltid kopi av kvitteringer.

  Støtte til medisinske nødvendigheter som faller utenfor Grunnstønaden kan man få støtte for under § 5.22 i Trygdeloven. Dette gjelder slikt som salver, kremer, oljer, sprøyter spesielle næringsdrikker osv. Både reseptbelagte og reseptfrie legemidler/næringsmidler. Legen må søke om dette for deg. Deretter må du ta vare på kvitteringer og levere de til NAV for tilbakebetaling.

  For et par år siden fikk jeg noen tips-lister skrevet av sosionomen ved sykehuset for hvordan man skulle skrive søknadene. Her kommer noen av disse tipsene:

  Hjelpestønad:

  • Skriv gjerne et vedlegg til søknaden, da det er liten plass pÃ¥ selve skjema.
  • Fortell hvem familien bestÃ¥r av, om barnet gÃ¥r i barnehage, mor og fars yrke. Finnes det mulighet for avbelastning fra f.eks besteforeldre?
  • Hvor lenge har barnet hatt plagen? Hvordan fremstÃ¥r eksemen/atma-anfallene. NattevÃ¥k/søvnmangel.
  • Beskriv hvilke ting barnet bør unngÃ¥ Ã¥ komme i kontakt med.
  • Har andre av familiemedlemmene sykdom av betydning?
  • Hva slags medisinering behøves? Inhalator, salver, kremer, oljer, bad osv. Hvor ofte, hvor tidkrevende og hvor ofte trenges legekontroller?
  • Hva kreves av tilberedning av mat. Er det vanskelig Ã¥ fÃ¥ tak i de ulike næringsmidlene nær bostedet?
  • Trenges ekstra rengjøring? Hvor ofte og i hvilen grad?
  • Rengjøring og vedlikehold av tekniske hjelpemidler, som f.eks inhalator.
  • Hvor ofte mÃ¥ klær, sengetøy og tepper vaskes pga salvesøl, støv, middallergi ol.? Hvor ofte bruk av vaskemaskin/tørketrommel? Er det vanskelig Ã¥ fÃ¥ tak i passende tøy som passer eksem-barn, f.eks hvitt bomulls-tøy?
  • Hvem pleier barnet mest? GÃ¥r sykdommen ut over søsken? Blir familiens sosiale liv innskrenket pga forholdene?
  • Begrensninger ved ferie?
  • Avslutt med en konklusjon som oppsummerer det viktigste slik dere opplever det Ã¥ ha et kronisk sykt barn i familien.
  • Ta alltid en kopi av papirene før de leveres trygdekontoret.

  Grunnstønad:

  • Grunnstønaden skal dekke helt eller delvis de faktiske merutgifter til f.eks klesslitasje, transport, diett og drift av tekniske hjelpemidler. Klesslitasje gjelder f.eks om man mÃ¥ skifte ofte klær/sengetøy pga salvesøl ol. Transport til lege/sykehus/apotek/lang reisevei for Ã¥ fÃ¥ tak i riktig mat. Diett tilrettelagt etter allergi/intoleranse med de produkter det gjelder. Tekniske hjelpemidler er f.eks inhalator som mÃ¥ vaskes og kokes. Om man har vaskemiddel-allergi sÃ¥ mÃ¥ man ha eget parfymefritt vaskemiddel som ogsÃ¥ koster litt mer enn vanlig.
  • Det stilles krav til at utgiftene skal sannsynliggjøres. SÃ¥ forsøk Ã¥ sette opp utgiftene og samle kvitteringen for ca en mÃ¥neds forbruk. Det er viktig Ã¥ samle pÃ¥ kvitteringer som dokumentasjon pÃ¥ utgiftene.
  • Skriv gjerne en liste over de ernæringsmidler, substitutter og produkter du vanligvis bruker iløpet av en mÃ¥ned. (Melkeerstatning, Erlet, soya-yoghurt, glutenfritt mel etc.)
  • Ta alltid kopi av papirene og spesielt kvitteringene før de leveres til NAV. NAV krever orginal-kvitteringene.

Warning: "Declaration of HtmlUnifiedDiffFormatter::lines($lines, $class, $prefix = false, $elem = false) should be compatible with DiffFormatter::lines($lines, $prefix = ' ')"