• STØNADSRETTIGHETER:

  Stønadsrettigheter ved astma, allergi og atopisk eksem består i hovedsak av grunnstønad, hjelpestønad og eventuelt støtte til medisinske salver/kremer/oljer.

  Grunnstønad skal dekke ekstra utgifter man har i forhold til plagene. Ved matvare-allergi er dette spesielt fordyret kosthold. Mange av de substituttene vi bruker, som for eksempel melkeerstatninger er som kjent en del dyrere enn en liter kumelk. Ved allergi mot miljøfaktorer kan det også være utgifter til vaskemidler og klær. Ta vare på kvitteringene!!

  Hjelpestønad skal være en bistand i forhold til arbeidet man må legge til grunn utover det som er vanlig for andre friske på samme alder. Det er altså ment å dekke det behov for ekstra tilsyn og pleie som barnet har, som ikke andre friske barn her. Dette gjelder f.eks ved eksem og astma.

  For begge disse hentes søknads-skjema hos NAV. Disse fylles ut og dokumenteres etter beste evne for så sendes til ditt lokale NAV-kontor. Ta alltid kopi av kvitteringer.

  Støtte til medisinske nødvendigheter som faller utenfor Grunnstønaden kan man få støtte for under § 5.22 i Trygdeloven. Dette gjelder slikt som salver, kremer, oljer, sprøyter spesielle næringsdrikker osv. Både reseptbelagte og reseptfrie legemidler/næringsmidler. Legen må søke om dette for deg. Deretter må du ta vare på kvitteringer og levere de til NAV for tilbakebetaling.

  For et par år siden fikk jeg noen tips-lister skrevet av sosionomen ved sykehuset for hvordan man skulle skrive søknadene. Her kommer noen av disse tipsene:

  Hjelpestønad:

  • Skriv gjerne et vedlegg til søknaden, da det er liten plass på selve skjema.
  • Fortell hvem familien består av, om barnet går i barnehage, mor og fars yrke. Finnes det mulighet for avbelastning fra f.eks besteforeldre?
  • Hvor lenge har barnet hatt plagen? Hvordan fremstår eksemen/atma-anfallene. Nattevåk/søvnmangel.
  • Beskriv hvilke ting barnet bør unngå å komme i kontakt med.
  • Har andre av familiemedlemmene sykdom av betydning?
  • Hva slags medisinering behøves? Inhalator, salver, kremer, oljer, bad osv. Hvor ofte, hvor tidkrevende og hvor ofte trenges legekontroller?
  • Hva kreves av tilberedning av mat. Er det vanskelig å få tak i de ulike næringsmidlene nær bostedet?
  • Trenges ekstra rengjøring? Hvor ofte og i hvilen grad?
  • Rengjøring og vedlikehold av tekniske hjelpemidler, som f.eks inhalator.
  • Hvor ofte må klær, sengetøy og tepper vaskes pga salvesøl, støv, middallergi ol.? Hvor ofte bruk av vaskemaskin/tørketrommel? Er det vanskelig å få tak i passende tøy som passer eksem-barn, f.eks hvitt bomulls-tøy?
  • Hvem pleier barnet mest? Går sykdommen ut over søsken? Blir familiens sosiale liv innskrenket pga forholdene?
  • Begrensninger ved ferie?
  • Avslutt med en konklusjon som oppsummerer det viktigste slik dere opplever det å ha et kronisk sykt barn i familien.
  • Ta alltid en kopi av papirene før de leveres trygdekontoret.

  Grunnstønad:

  • Grunnstønaden skal dekke helt eller delvis de faktiske merutgifter til f.eks klesslitasje, transport, diett og drift av tekniske hjelpemidler. Klesslitasje gjelder f.eks om man må skifte ofte klær/sengetøy pga salvesøl ol. Transport til lege/sykehus/apotek/lang reisevei for å få tak i riktig mat. Diett tilrettelagt etter allergi/intoleranse med de produkter det gjelder. Tekniske hjelpemidler er f.eks inhalator som må vaskes og kokes. Om man har vaskemiddel-allergi så må man ha eget parfymefritt vaskemiddel som også koster litt mer enn vanlig.
  • Det stilles krav til at utgiftene skal sannsynliggjøres. Så forsøk å sette opp utgiftene og samle kvitteringen for ca en måneds forbruk. Det er viktig å samle på kvitteringer som dokumentasjon på utgiftene.
  • Skriv gjerne en liste over de ernæringsmidler, substitutter og produkter du vanligvis bruker iløpet av en måned. (Melkeerstatning, Erlet, soya-yoghurt, glutenfritt mel etc.)
  • Ta alltid kopi av papirene og spesielt kvitteringene før de leveres til NAV. NAV krever orginal-kvitteringene.

Warning: "count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable"